“Azərbaycan texnoloji avadanlıqları idxal yox, ixrac edəcək” – Ekspert (“Şərq”qəzeti)